Edun­val­von­ta­val­tuu­tus

21% on tehnyt edunvalvontavaltuutuksen
Poh­jois­mai­nen tut­ki­mus: Suomi edel­lä­kä­vijä edun­val­von­ta­val­tuu­tus­ten laa­ti­mi­sessaSuomalaisnaiset ovat aktiivisia edunvalvontavaltakirjan laatijoita.
Käsikädessä
Edun­val­von­ta­val­tuu­tus ja lää­kä­rin­lausuntoEdunvalvontavaltuutuksen voimaantulo edellyttää aina lääkärinlausuntoa.
Nainen siivilöi jauhoja keittiössä
Van­hus­pal­ve­lu­laki turvaa ikään­ty­vien oi­keuk­siaVanhuspalvelulaki edistää ikääntyneen väestön palveluita.
Mies ja vanhus ylittämässä katua.
Mikä on edun­val­von­ta­tes­ta­mentti?Edunvalvontatestamentti pähkinänkuoressa.
sohva, lipasto ja valkoinen seinä
Muis­ti­sai­raan asun­non myynti Edunvalvontavaltuutus turvaa tahtosi toteutumisen sairauden kohdatessa.
Kaksi henkilöä pyöräilemässä
Pää­tös­tili edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen päät­tyessäPäätöstili antaa tietoa päämiehen asioidenhoidosta.
Vältä edunvalvontavaltuutuksen sudenkuopat
Vältä edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen su­den­kuo­patEdunvalvontavaltuuksia tehdään nyt enemmän kuin aikaisemmin.
Neljä kaverusta pellolla
Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen teko suo­sit­tuaEdunvalvontavaltuutuksia tehdään yhä enenevässä määrin, kertovat tilastot.
Omakotitalo vehreällä pihalla
Edun­val­von­ta­val­tuu­tus ja kiin­teis­tön myyntiMiten edunvalvontavaltuutus voi auttaa kiinteistön myymisessä?
Kirjekuoria edunvalvontavaltuutuksen vahvistamiseen
Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen vah­vis­ta­mi­nen Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tossaAsiakirjan vahvistaminen tapahtuu Digi- ja väestötietovirastossa.
Anne Kukkohovi
Anne Kuk­ko­hovi halusi vält­tää ylei­sen edun­val­von­nan: ”Haluan, että lä­hei­sil­läni on sel­keät koor­di­naa­tit sille, miten toimia"Äidin sairastuminen toi esille edunvalvontavaltuutuksen tärkeyden.
Pariskunta laskettelemassa
Edun­val­von­ta­val­tuu­tus ja useampi val­tuu­tettuUseampi valtuutettu kannattaa usein valita asiakirjaan.
Eläkeläinen ja hoitaja
Edun­val­vonta se­li­tet­tynäViranomainen voi määrätä yleisen edunvalvonnan.
kaksi henkilö istumassa penkillä.
Va­paa­eh­toi­nen edun­val­vontaTiesitkö, että voit myös itse hakea itsellesi edunvalvontaa?
Kolme kaverusta tekee töitä kahvilassa
Laki edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sesta turvaa edun­val­vot­ta­van oi­keuk­siaLaki edunvalvontavaltuutuksesta säädettiin vuonna 2007.
Nainen avaa lompakon
Edun­val­vo­jan palk­kioTiesitkö, että edunvalvoja on oikeutettu korvaukseen?
Nainen katsoo järvelle
Edun­val­von­ta­so­pi­mus käy­tän­nössäMitä kaikkea edunvalvontasopimus sisältää käytännössä, ja tee omasi heti.
Sotkuinen olohuone
Edun­val­von­ta­val­tuu­te­tun palk­kioPalkkio ja korvaus kuluista maksetaan päämiehen varoista.
Pelastusrengas
Väl­tä nämä 3 vir­het­tä – Laa­di edun­val­von­ta­val­tuu­tus ajois­saEdunvalvontavaltuutuksella voit valtuuttaa henkilöitä asioimaan puolestasi.
pengar-skuldebrev.jpg
Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hin­ta vuon­na 2024Paljonko edunvalvontavaltuutuksen teko maksaa?
Nainen nitoo paperia yhteen
Suu­rim­mat erot: edun­val­von­ta­val­tuu­tus ja val­ta­kirjaEdunvalvontavaltuutus ja valtakirja ovat kaksi erilaista asiakirjaa.
Suurennuslasi vaaleansinisellä taustalla.
Edun­val­von­ta­val­tuu­tus ja sen val­vontaMiten edunvalvontavaltuutuksen käyttöä käytännössä valvotaan?
Kaksi lasta kävelevät toistensa kainalossa.
Edun­val­vo­jan teh­tä­vätKatso, mitä kaikkia tehtäviä läheisen edunvalvojana toimiminen sisältää.
Taivas ja pellavapelto
Il­mai­nen malli edun­val­von­ta­val­tuu­tusIlmainen malliesimerkki edunvalvontavaltuutuksesta.
Sateen kastama vilja
Edun­val­vo­jan ha­ke­mi­nenEdunvalvojan hakeminen on viimeinen keino.
Kaksi naista halaavat toisiaan
Edun­val­vonta ja tes­ta­mentti lin­kit­ty­vät toi­siinsaListasimme asioita, jotka on hyvä tietää ennalta.
Paperien allekirjoitus
Kuka voi toi­mia edun­val­vo­ja­na?Miten edunvalvoja ja edunvalvontavaltuutettu eroavat toisistaan?
Paperimytty
DVV hylkää jopa 20 % edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sista Vältä edunvalvontavaltuutuksen hylkäys vinkkiemme avulla.
Henkilö kaatamassa juomaa kannusta juomamukiin. Taustalla punaisia kukkia.
4 syytä, miksi edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen il­maista mallia ei kan­nata käyt­tääValtuutuksen tulla olla juridisesti pätevä, ja omien toiveiden mukainen.
Puolisot halailevat viinitilalla
Edun­val­von­ta­val­tuu­tus puo­li­solleMitä valtuutusta tehdessä on tärkeää ottaa huomioon?
Nainen kirjoittaa kannettavalla tietokoneella
Omai­suus­luet­te­lon laa­ti­mi­nenOmaisuusluettelon laatiminen on aina pakollista edunvalvonnassa.
Lakiasiat heti valmiiksi netissä.
© Aatos Legal Technology 2024