testamente

Tes­ta­men­te - gra­tis mall

Sophie Suvanto

Ett testamente är viktigare än många tror. Visste du att makar inte alltid ärver och att sambor aldrig ärver? Du kan förbättra den efterlevande partners ställning och ta hand om det som är betydelsefullt för dig. Dessutom kan du säkerställa att dina barns make inte får rätt till det som varit din egendom om de skiljer sig.


Testamente hos en jurist, gratis mall eller skriva testamente online

Du kan skapa ett testamente hos en jurist, genom att använda en gratis mall eller hos en juridisk onlinetjänst. För att ett testamente ska vara giltigt måste det uppfylla vissa formella krav.

Traditionellt har skapandet av testamenten krävt att du bokar in ett möte med en jurist, besöker kontor och där på plats upprättar ett testamente. Det är tidskrävande och väldigt dyrt.

En gratis mall är ett annat allternativ, men en mall är aldrig anpassad för just din situation. Dessutom kräver det att du har viss juridisk kunskap så att du med säkerhet vet att det blir rätt.

Kom ihåg att ett juridiskt korrekt testamente inte alltid ett bra testamente. Ett bra testamente är alltid ett korrekt testamente.

Ett tredje allternativ är att skriva ett testamente online. Du kan använda dig av en juridisk onlinetjänst. Genom att svara på enkla frågor kartlägger tjänsten din situation och dina önskemål. Du kan vara säker på att det är anpassat för dig och att det är juridiskt korrekt och bindande.

Att använda sig av en onlinetjänst är den perfekta blandningen av att skapa testamente hos en jurist och använda sig av en mall. Du kan skapa det själv hemma, det är billigt men du kan också vara säker på att det är anpassat för dig och juridiskt korrekt.

Tjänsten anger också vem som ärver dig om du inte har ett testamente. Du kan gratis prova på tjänsten, se vem som ärver dig och om du vill väljer du att betala för testamentet. Juridik hjälp ingår i priset!Gratis exempel och mall

Nedan kan ni se två exempel på hur ett testamente kan se ut. Det första testamentet är testamente för en person som testamenterar till en organisation eller person. Det andra exemplet är ett inbördes testamente för sambor eller makar som testamenterar till varandra. Inbördes testamente är speciellt nödvändigt för makar med särkullbarn eftersom makar inte ärver om de endast har särkullbarn.

Vi rekommenderar starkt att ni inte använder testamentena som mall, utan istället använder de som exempel. Kom ihåg att noggrant specificera vilken egendom som var person får och följa lagens formkrav så att det säkert är bindande.

För att testamentet ska vara juridiskt korrekt i enlighet med ärvdabalkens regler ska det vara:

  1. skriftligt
  2. undertecknat av den eller de som skrivit testamentet, och
  3. bevittnas av två samtidig närvarande personer

Testamentet ska inte registreras, men ska förvara på en säker plats så att det hittas vid din bortgång! Det kan förvaras i ett bankfack eller där du förvarar andra viktiga papper.Testamente gratis mall


Testamente mall: testamente för en person


TESTAMENTE


Testator:
Hans Svensson (841212-1234)


Förordnande:

Jag förordnar härmed att samtliga tidigare testamenten upphävs och att min yttersta vilja är att vid min bortgång ska min kvarlåtenskap fördelas enligt följande.


Stiftelsen Min Stora Dag (organisationsnummer: 802409-8264) ska ärva all min egendom med full äganderätt.


Ort och datum

Kiruna 02.12.2021

[Namnteckning]
Hans Svensson


Vittnesförklaring

Härmed intygar vi att testatorn vid fullt och sunt förstånd och av fri vilja upprättat detta testamente. Vid tillfället för underskriften var två samtidigt närvarande vittnen.


Kiruna 02.12.2021


[Namnteckning]
Göran Andersson (751211-1234)
Yrke: Lärare
Hemvist: Lund


[Namnteckning]
Siv Lindström (930404-1234)
Yrke: Fiskare
Hemvist: LinköpingGemensamt testamente för makar med särkullbarn eller mall för sambor med barn

TESTAMENTE

Testatorer:
Hans Svensson (841212-1234)
Ludvig Jansson (791212-1234)


Förordnande:

Vi undertecknande förordnar härmed att samtliga tidigare testamenten upphävs och att detta är vår yttersta vilja. När någon av oss avlider ska kvarlåtenskapen efter den avlidne tillfalla den efterlevande parten med fri förfoganderätt.


Efter den efterlevande partens bortgång ska kvarlåtenskap fördelas enligt följande: Hälften av vår sammanlagda egendom (50%) ska tillfalla Stiftelsen Min Stora Dag (802409-8264). Våra barn ska dela på den återstående egendomen, vilket innebär att Johanna Jansson (041101-1234) får 25% och Anna Jansson (060111-1234) får 25% av vår sammanlagda egendom.


Vi önskar att våra barn begär sitt arv först när den efterlevande gått bort. Om den avlidnes barn vill ha sin laglott direkt får hen endast laglotten och ingen annan egendom.


Ort och datum

Kiruna 02.11.2021


[Namnteckning]
Hans Svensson


[Namnteckning]
Ludvig Jansson


Vittnesförklaring

Härmed intygar vi att testatorerna vid fullt och sunt förstånd och av fri vilja upprättat detta testamente. Vid tillfället för underskriften var två samtidigt närvarande vittnen.


Kiruna 02.11.2021


[Namnteckning]
Göran Andersson (751211-1234)
Yrke: Lärare
Hemvist: Kiruna


[Namnteckning]
Siv Lindström (930404-1234)
Yrke: Fiskare
Hemvist: Linköping


Vad ska finnas i ett testamente?

Testatorn (den som skriver testamentet) väljer själv vad som finns med i testamentet så länge lagens formkrav är uppfyllda.

Du kan välja om du vill ange hur viss specifik egendom ska fördelas exempelvis vem som ska få värdepapper, bostadsrätt eller ditt företag. Eller så kan du ange att din legala arvinge endast ska få 1/2 och resten går till en organisation.

Du kan även välja att först ange vem som ska ärva viss specifik egendom och sedan hur den återstående egendomen ska fördelas. Till exempel så att ditt äldsta barn ska få sommarhuset och din sambo din bostad och att dina fyra övriga barn ska få 1/4 var av det som återstår av egendomen.


Tänk på de här saker när du skriver ditt testamente

  1. Ska en arvinges (framtida) make ha rätt till hälften av arvet vid en eventuell skilsmässa? Om du inte vill att en make ska ha rätt till hälften, ange i testamentet att egendomen är enskild egendom.
  2. Bestäm om testamentstagare får arv med full äganderätt eller fri förfoganderätt.
  3. Notera att bröstarvingar alltid har rätt till sin laglott. Du kan inte göra barn arvslösa, men du kan alltid testamentera bort 50%.
  4. Följ lagens formkrav.
  5. Du kan också skriva något kul som en sista hälsning till alla.
  6. Var tydlig så att det inte finns tolkningsutrymme.

Här är 5 vanliga saker som skrivs i testamenten.Person sitter vid ett bord framför sin dator. På datorn syns Aatos testamente tjänst.