avioliitto

Avio­ero ja osi­tus

Tatu Mäenpää

Ositus avioerossa

Osituksessa vahvistetaan kuinka paljon kumpikin puoliso saa avio-oikeuden alaista omaisuutta avioeron jälkeen. Osituksessa omaisuus yksilöidään ja huolehditaan siitä, että omaisuuden siirrot suoritetaan asianmukaisesti. Osituksessa selvitetään myös kummankin puolison velat ja puretaan yhteisomistuksia.

Osituksen toimituksen ja sen lainvoimaiseksi muuttumisen jälkeen avioliitto ja sen oikeusvaikutukset ovat lopullisesti päättyneet.

Miten omaisuus jaetaan avioeron jälkeen?

Osituksen tekemiseen on kaksi vaihtoehtoa:

  1. Sopimusositus, joka perustuu puolisoiden väliseen sopimukseen omaisuuden jakamisesta. Sopimusosituksessa ei ole pakko noudattaa kaikkia lain määräyksiä.
  2. Toimitusositus, jonka suorittaa tuomioistuimen määräämä pesänjakaja. Toimitusosituksen mukaan tehty ositus on ositus niinkuin se lain mukaan menisi.

Selkeästi yleisin on sopimusositus, jossa on laaja sisältövapaus ja puolisot voivat toimittaa menettelyn pitkälti haluamallaan tavalla. Toimitusositukseen turvaudutaan, jos puolisot eivät pääse sopimukseen osituksesta.

Toimitusositusta varten jommankumman puolison on tehtävä kotipaikkansa käräjäoikeuteen hakemus pesänjakajan määräämiseksi. Pesänjakaja on oikeustieteellisen koulutuksen saanut henkilö ja hänen toimintansa on tiukasti sidottu lakiin. Hän ottaa huomioon omaisuuksien jaossa lain säännökset ja pyrkii maksimoimaan kummankin puolison oikeudet.

Sopimusosituksessa ei tarvitse noudattaa avioliittolain eri kohdissa jommallekummalle puolisolle annettuja oikeuksia. Sopimusositus perustuu nimensä mukaisesti puolisoiden väliselle sopimukselle siitä miten he haluavat omaisuuden jakaa ja oikeuksiinsa vedota.

Milloin osituksen voi tehdä?

Osituksen voi tehdä pätevästi heti kun avioerohakemuksen tekemisen jälkeen. Ositusta varten ei tarvitse odottaa sitä, että puolisot on tuomittu avioeroon.