edunvalvontavaltuutus

Il­mai­nen lo­ma­ke edun­val­von­ta­val­tuu­tus

Tatu Mäenpää

Mikä on edunvalvontavaltuutus?

Edunvalvontavaltuutus on tapa järjestää ja turvata omien asioiden hoito tulevaisuudessa. Edunvalvontavaltuutuksen, josta voidaan käyttää myös nimeä edunvalvontavaltakirja, avulla henkilö voi itse järjestää ja esittää toiveita omaisuutensa ja henkilökohtaisten asioiden osalta.

Voiko edunvalvontavaltuutuksen tehdä itse?

Edunvalvontavaltuutuksen voi tehdä itse ja lähes aina myös näin toimitaan. Suosituin tapa on tehdä valtuutus Aatoksen nettipalvelussa.

Juridisesti pätevän edunvalvontavaltakirjan laatiminen edellyttää, että sen tekevä henkilö ymmärtää sen sisällön ja vaikutukset. Valtuutuksen tekemistä ei kannata lykätä liian myöhäiseen vaiheeseen, koska esimerkiksi edennyt muistisairaus voi estää valtuutuksen tekemisen.

Valtuutus tulee voimaan, jos valtuutuksen tekijä tulee kykenemättömäksi hoitamaan asioita esimerkiksi muistisairauden tai muuten heikentyneen terveydentilan vuoksi. Voimaantulo edellyttää, että holhousviranomainen eli Digi- ja väestötietovirasto vahvistaa valtuutuksen. Valtakirja kannattaa antaa valtuutetun säilytettäväksi.

Paljonko maksaa edunvalvontavaltuutus?

Voitte lukea täältä lisää edunvalvontavaltuutuksen hinnasta.

Mihin edunvalvontavaltuutus toimitetaan?

Edunvalvontavaltuutus tulee vasta sitten voimaan, kun sen tekijä ei pysty enää huolehtimaan omista asioistaan. Silloin valtakirjassa valtuutettu henkilö rekisteröi edunvalvontavaltuutuksen Digi- ja väestötietovirastoon.

Edunvalvontavaltuutus pitää siis tehdä vielä kun toimintakyky on tallella. Siinä vaiheessa riittää, että valtakirja on tehty ja se jää odottamaan sitä mahdollista hetkeä, että se täytyy laittaa voimaan Digi- ja väestötietovirastossa.

Edunvalvontavaltuutus – toimi näin:

 1. Tutustu oheiseen edunvalvontavaltuutus malliin
 2. Kirjaa ylös itselle tärkeät asiat, jotka haluaa valtuutetun ottavan huomioon
 3. Laadi edunvalvontavaltuutus Aatoksen verkkopalvelussa
 4. Allekirjoita edunvalvontavaltuutus käsin tai sähköisesti todistajien läsnä ollessa

Yksinkertainen malli edunvalvontavaltuutukseksi

Edunvalvontavaltakirjaa ja sen  sisältöä on helpompi hahmottaa esimerkin avulla. Seuraava esimerkki valtuutus on hyvin yksinkertainen eikä ota huomioon tekijänsä yksilöllistä tilannetta.

Aatoksessa voit tehdä hyvin laajan ja yksilöllisen edunvalvontavaltuutuksen. Fiksu teknologian käyttö mahdollistaa laadukkaan edunvalvontavaltuutuksen edulliseen hintaan.

Aatoksen edunvalvontavaltuutus on lakimiehen suunnittelema ja se noudattaa lain tekstiä ja määritteitä. Digi- ja väestötietoviraston holhousviranomaisen on helpompi tulkita valtuutuksen laatijan tahtoa, kun se on selkeästi ilmaistu lain kielellä.

Valtuutuksen todistajat eivät voi olla esteellisiä ja tämä on edellytys juridiselle pätevyydelle.

EDUNVALVONTAVALTUUTUS

Valtuuttaja: Matti Esimerkki
Valtuutettu: Liisa Esimerkki

VALTUUTUS

Määrään, että Liisa Esimerkki on kelpoinen edustamaan minua tämän valtakirjan mukaisesti, mikäli tulen sairauden tai heikentyneen terveydentilan, henkisen toiminnan häiriintymisen tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi itse huolehtimaan asioistani.

Liisa Esimerkillä on oikeus edustaa minua taloudellisissa asioissani ja niissä henkilöäni koskevissa asioissa, joiden merkitystä en kykene ymmärtämään sillä hetkellä, jolloin valtuutusta käytetään.

VOIMAANTULO

Määrään valtuutuksen tulemaan voimaan siinä tapauksessa, että tulen sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveyden tilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistani.

PAIKKA JA AIKA

Helsinki 1.1.2020

ALLEKIRJOITUS

Matti Esimerkki

TODISTAJIEN TIEDOT JA ALLEKIRJOITUKSET

Samanaikaisesti läsnä olleina esteettöminä todistajina vakuutamme, että Matti Esimerkki, jonka henkilökohtaisesti tunnemme, on omakätisesti läsnä ollessamme allekirjoittanut tämän edunvalvontavaltakirjan. Toteamme, että Matti Esimerkki on tehnyt tämän valtakirjan vapaasta tahdostaan ja että hän on täysin ymmärtänyt sen merkityksen.

Tiia Todistaja
Teija Todistaja

Mikä on hyvä edunvalvontavaltuutus?

Edunvalvontavaltuutus on korostetun henkilökohtainen asiakirja. Se sisältää usein tekijänsä toiveita hoidosta, vapaa-ajanvietosta ja elämänlaadusta sen varalta, että hän itse tulee kykenemättömäksi päättämään näistä asioista. Henkilökohtaisuuden vuoksi edunvalvontavaltuutukselle on vaikea antaa sopivaa mallia.

Monet yrittävät ratkaista tämän ongelman kirjoittamalla edunvalvontavaltuutuksen sisällön itse. Edunvalvontavaltuutus on kuitenkin juridinen asiakirja ja se pitää kirjoittaa juridiikan kielellä. Itse kirjoitetun valtuutuksen vaarana on, että se ei tosiasiallisesti saa aikaan niitä vaikutuksia, joita sen tekijä tavoitteli.

Kuka voi tehdä edunvalvontavaltuutuksen?

Edunvalvontavaltuutuksen voi tehdä täysi-ikäinen ja täysivaltainen henkilö. Täysivaltaisuudella tarkoitetaan sitä, että edunvalvontavaltuutuksen tekijä ymmärtää valtuutuksen sisällön ja merkityksen.

Usein valtuutus tehdään myöhemmällä iällä, vaikka valtuutuksesta olisi hyötyä myös onnettomuuden tai äkillisen sairauden kohdalla.

Mitä tapahtuu ilman edunvalvontavaltuutusta?

Ilman edunvalvontavaltuutusta henkilölle määrätään edunvalvoja holhousviranomaisen puolesta. Vaarana on siis joutua viranomaisholhouksen piiriin, joka lisää huomattavasti omaisten taakka. Tällöin oman tahdon varmistuminen on puutteellista. Viranomaisholhous on myös kalliimpaa.

Kattava ja yksilöllinen edunvalvontavaltuutus

Yksinkertainen edunvalvontavaltuutus sisältää yleisen määräyksen tekijän taloudellisten ja henkilökohtaisten asioiden hoidosta.

Tämän artikkelin yhteydessä on malli yksinkertaiseksi edunvalvontavaltuutukseksi.

Tällainen malli ei kuitenkaan mahdollista esimerkiksi tekijänsä omistan asunnon tai kiinteistön myyntiä. Myynti tulee usein ajankohtaiseksi, jos valtuutuksen tekijän on aika muuttaa palvelutaloon tai muuhun tuetun asumisen piiriin. Lain mukaan myyntiä varten tarvitaan nimenomainen maininta valtuutuksessa.

Kattava ja yksilöllinen edunvalvontavaltuutus sisältää määräyksiä esimerkiksi seuraavista asioista:

 1. Kiinteistöjen myynti
 2. Pankkiasioiden hoito
 3. Sijoitusten hoitaminen
 4. Usean valtuutetun määrääminen
 5. Sijaisuusjärjestelyt, jos valtuutettu on estynyt
 6. Hoitotahdon huomioon ottaminen
 7. Valtuutettujen yhteistyö
 8. Digitaalinen jäämistö
 9. Syntymäpäivälahjat läheisille
 10. Perintöveron ennakointi ennakkoperintöjä antamalla
 11. Oikeus saada tietoa salassa pidettävistä tiedoista
 12. Valtuutetun palkkio
 13. Päätöstilin laatiminen

Kattavan ja yksilöllisen edunvalvontavaltuutuksen voit tehdä Aatoksen verkkopalvelussa.

Aatoksen asiantuntijapalvelu vastaa laadultaan juristin tai asianajajan tekemää edunvalvontavaltuutusta.

Verkossa toimiva palvelu kuitenkin laskee edunvalvontavaltuutuksen tekemiseen liittyviä kustannuksia huomattavasti.

Valtuutuksen voi tehdä myös rauhallisessa paikassa kotona eikä päätöksiä tarvitse tehdä nopeasti.

Edunvalvontavaltuutuksen tekeminen

Henkilö, joka haluaa esimerkiksi tehdä sopimuksen tai noutaa tilaamansa tuotteen postista, ei pysty aina henkilökohtaisesti olemaan paikalla. Tämän vuoksi tulee olla mahdollista valtuuttaa toinen henkilö edustamaan näiden asioiden hoitamiseksi.

Edustuksen voi tehdä näissä tapauksissa yksinkertaisella valtakirjalla, jossa edustaja valtuutetaan tämän tietyn tehtävän hoitamiseen. Tämä henkilö voi olla esimerkiksi puoliso, lapsi tai sisarus.

Edunvalvontavaltuutus (tai edunvalvontavaltakirja) on melko uusi lain mahdollistama edustuksen muoto. Edunvalvontavaltuutuksella ei valtuuteta henkilöä vain yhden tietyn asian hoitamista varten. Edunvalvontavaltuutukselle valtuutettu antaa tahdonilmaisuja puolestasi asioitasi koskien.

Edunvalvontavaltuutuksella voit järjestää omien asioidesi hoidon etukäteen sen varalta, että tulet sairauden tai muun syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistasi.

Ilman edunvalvontavaltuutusta asioidesi huolehtimista valvoo valtion viranomainen eli maistraatti.

Viranomaisvalvonta vai edunvalvontavaltuutus?

YLEn A-studiossa 3.2.2020 siviilioikeuden emeritusprofessori kritisoi julkisen edunvalvonnan puutteellisia resursseja. Kankaan mukaan edunvalvojien määrän mitoitus on liian pieni. Yhtenä ratkaisuna Kangas piti laajempaa edunvalvontavaltuutusten hyödyntämistä.

Kankaan mukaan käytännössä julkinen edunvalvoja ei ehdi pitää yhteyttä edunvalvottuun. Kangas totesi, että edunvalvontavaltuutus on vaihtoehto, jonka kautta ihmisillä on mahdollisuus saada yksilöllistä edunvalvontaa.

Kankaan mukaan: “Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse vaikuttaa siihen kenet hän haluaa hoitamaan omia asioitaan, kenet hän määrää varavaltuutetuksi ja millä tavalla hän varautuu eturistiriitatilanteisiin.

Järjestelmä ei ole niin byrokraattinen kuin holhoustoimilain mukainen DVV:n nimeämän edunvalvojan toiminta.”

Kangas on ilahtunut siitä, että edunvalvontavaltuutusten lukumäärä koko edunvalvottajien joukosta on lyhyessä ajassa noussut yli 13 prosenttiin. Kankaan mukaan viranomaisten harjoittama “massaedunvalvonta” ei voi tyydyttää ketään.

Mikä on edunvalvontavaltuutus?

Edunvalvontavaltuutus tehdään kirjallisesti valtakirjalla. Edunvalvontavaltakirjassa määritetään erilaisia ehtoa, jotka määrittelevät valtuutuksen sisällön.

Edunvalvontavaltuutus tehdään sen varalle, että ihminen tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan.

Testamentin teon yhteydessä on hyvä miettiä myös edunvalvontavaltuutuksen laatimista. Edunvalvontavaltuutuksella voit itse valita sen henkilön, jonka haluat asioitasi hoitavan, jos et enää pysty huolehtimaan asioistasi esimerkiksi sairauden tai vanhuuden vuoksi.

Edunvalvontavaltuutuksella voi varmistaa oman tahdon säilymisen tulevaisuudessa. Valtuutuksen tekemällä voit varmistaa itsellesi yksilöidyn edunvalvonnan.

Muussa tapauksessa voit päätyä yleisen edunvalvonnan piiriin, jossa yhdellä edunvalvojalla voi olla jopa satoja päämiehiä.

Edunvalvontavaltuutus on tärkeää laatia ajoissa, kun olet terveenä. Valtuutusta ei voi tehdä enää toimintakyvyn menettämisen jälkeen. Edunvalvontavaltuutuksen voi tehdä 18 vuotta täyttänyt henkilö.

Edunvalvontavaltuutus ja testamentti

Hyvä paikka edunvalvontavaltuutuksen tekemiselle on testamentin teon yhteydessä, kun mietitään sitä millä tavalla haluat järjestää tulevaisuutesi. Valtakirjalla voit valtuuttaa esimerkiksi läheisesi tai jonkun, jolle jätät omaisuutta testamentilla.

Lain mukaan valtuutettu ei saa lahjoittaa valtuuttajan omaisuutta, ellei lahjan antamisen perusteita ole yksilöity valtakirjassa. Huolellisesti tehdyllä valtakirjalla voidaan ottaa valtuuttajan testamentissaan tekemät toiveet perintönsä suhteen, jolloin omaisuuden antamista lahjaksi ilman veroseuraamuksia voidaan jatkaa, vaikka perittävän toimintakyky olisi menetetty.

Omaisuuden antamista voidaan myös jaksottaa pidemmälle aikavälille, jolloin vältytään veroseuraamuksilta. Valtuutuksella voidaan antaa myös lupa esimerkiksi alihintaisten kauppojen tekemiseen.

Edunvalvontavaltuutuksen tulee täyttää laissa asetetut muotomääräykset ollakseen pätevä. Muotomääräykset muistuttavat testamentin muotomääräyksiä, joten on järkevää laatia molemmat asiakirjat samaan aikaan.

Valtuutuksen tuleminen voimaan

Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan vasta, kun sen tehdyt henkilö on tullut kykenemättömäksi huolehtimaan omista asioistaan. Tyypillinen tilanne on esimerkiksi valtuuttajan pitkälle edennyt dementia, jonka vuoksi valtuuttaaja ei pysty enää huolehtimaan omista asioistaan.

Valtuutusta ei ole mahdollista saada voimaan esimerkiksi ulkomaille muuttamisen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Valtuutetun tulee hakea maistraatilta edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista. Holhousviranomaiselle tulee esittää alkuperäinen valtuutusasiakirja sekä selvitys esimerkiksi sairauden aiheuttamasta toimintakyvyn menetyksestä. Vahvistamisen yhteydessä valtuutus rekisteröidään.

Maistraatti myös valvoo valtuutetun toimintaa. Maistraatin suorittamaan valvontaan voi vaikuttaa edunvalvontavaltuutukseen otettavilla ehdoilla.

Laki edunvalvontavaltuutuksesta

Edunvalvontavaltuutusta koskevat säännökset löytyvät edunvalvontavaltuutuksesta annetusta laista. Edunvalvontavaltuutuslailla on ollut useita tavoitteita.

Lailla pyritään vahvistamaan jokaisen itsemääräämisoikeutta myös tilanteisiin, joissa ihmisen toimintakyky on heikentynyt tai se puuttuu kokonaan. Kun asioista on määrätty etukäteen, myös mahdolliset taloudelliset ja muut väärinkäytökset vähentyvät.

Perinteinen, ilman valtuutusta tapahtuva, edunvalvonta on myös kuormittanut julkisen puolen resursseja. Edunvalvontavaltuutuksen tekeminen vähentää maistraattien työtaakkaa.

Taloudelliset asiat ja henkilöä koskevat asiat

Edunvalvontavaltuutuksessa voidaan valtuutettu oikeuttaa edustamaan valtuuttajaa tämän taloudellisissa asioissa. Taloudellisilla asioilla tarkoitetaan erilaisiin sopimuksiin ja velvoitteisiin sitoutumista sekä puhevallan käyttämistä viranomaisissa tai tuomioistuimissa.

Taloudellisissa asioissa edustaminen koskee myös esimerkiksi pankkitilin käyttämistä ja taloyhtiön yhtiökokouksessa toimimista.

Henkilön kyky huolehtia omista asioista voi palautua väliaikaisesti esimerkiksi sairauden lievempinä jaksoina. Näinä jaksoina edunvalvontavaltuutettu ei voi edustaa tai päättää valtuuttajan asioista.

Olennaista on se, että kykeneekö valtuutettu ymmärtämään häntä koskevaa asiaa sillä hetkellä, kun asiasta tulee tehdä päätös.

Tietyt asiat on katsottu koskevan niin läheisesti yksilön henkilökohtaista asemaa, ettei niitä koskien voi valtuutta toista edunvalvontavaltuutuksella.

Näitä asioita ovat esimerkiksi suostumuksen antaminen avioliittoon, avioehtosopimus, avioero, isyyden tunnustaminen, lapseksiottaminen, testamentin tekeminen tai henkivakuutuksen edunsaajan muuttaminen. Nämä toimet ovat valtuutetun tekemänä mitättömiä, vaikka niihin olisi annettu kelpoisuus edunvalvontavaltuutuksessa.

Aina ei ole selvää onko kyseessä taloudellinen vai henkilöön liittyvä asia. Tämän vuoksi on suositeltavaa antaa edunvalvontavaltuutuksessa valtuudet koskien molempia.