perunkirjoitus

Pe­run­kir­joi­tus­mal­li

Tatu Mäenpää

Voiko perukirjan tehdä itse?

Perunkirjoitus ei ole vain yhdellä kertaa tehtävä asiakirja vaan usein kuukausia kestävä prosessi. Perukirjalla taas tarkoitetaan asiakirjaa, joka on tämän perunkirjoituksen tulos.

Perunkirjoitus sisältää pesän selvityksen eli perillisten ja vainajan omaisuuden selvittämisen. Näiden tietojen pohjalta laaditaan perukirja.

Mikään malli ei näin ollen välttämättä ole riittävä pätevän perukirjan tekemiseen, sillä prosessi on aikaavievä ja monimutkainen.

Perunkirjoituksessa uskotut miehet arvioivat perukirjaan ilmoitetun omaisuuden. Omaisuudet merkitään käyvästä arvostaan. Arvojen merkitsemisessä on mahdollista säästää perintöveroissa esimerkiksi tilanteessa, jossa tiedetään, että vainajan asunto halutaan myydä pian.

Perukirja lähetetään verottajalle, jonka perusteella verottaja määrä perintöveron.

Perukirja on tehtävä kolmen kuukauden kuluttua vainajan kuolemasta. Perukirjan tekemiseen on mahdollista hakea lisäaikaa verottajalta. Lisäaikaa voi hakea kirjallisesti lomakkeella tai sähköisesti OmaVero -palvelusta.

Perunkirjoituksen aikana selvitetään vainajan kuolinpesään kuuluvat henkilöt ja vainajan omaisuus. Kuolinpesään kuuluvat henkilöt, eli osakkaat, selvitetään niin sanottujen virkatodistusten perusteella.

Oikeiden virkatodistusten tilaamiseksi tarvitaan tieto vainajan lakimääräisistä perillisistä sekä vainajan mahdollisesta testamentista. Kuolinpesän osakkaista tarvitaan niin kutsutut elää-todistukset, jos kuolinpesän osakkaat eivät ilmene vainajan sukuselvityksestä.

Varoista ja veloista laaditaan luettelo perukirjaan. Varojen selvittämiseksi tarvitaan vainajan sukuselvitys, josta selviää kuolinpesän osakkaat. Vain kuolinpesän osakkaat saavat tietoja vainajan varallisuudesta. Pankissa asioimista varten useiden osakkaiden kuolinpesissä voidaan yksi osakas valtuuttaa hoitamaan varojen selvitystä.

Vähimmäistiedot perunkirjoitusta varten

Perunkirjoitusta sekä perukirjaa varten tarvitaan ainakin seuraavat tiedot:

 • vainajan perillisten, lesken, toissijaisten perillisten ja testamentinsaajien nimet sekä kunkin osoite ja henkilötunnus
 • kuolinpesän ilmoittajan ja verottajan yhteyshenkilön nimi- ja henkilötiedot
 • kaksi uskottua miestä, joiden täytyy allekirjoittaa perukirja
 • vainajan ja lesken varat ja velat kuolinpäivänä
 • vainajan ja lesken avio-oikeus
 • lesken tasinkoprivilegi
 • lesken hallintaoikeuden pidätys
 • testamenttiin ja lakiosaan kohdistuvat vaatimukset
 • vainajan ja lesken antamat ennakkoperinnöt
 • vainajan kolme vuotta ennen kuolemaa antamat lahjat
 • vakuutuskorvaukset
 • opintolaina
 • hautauskulut
 • perunkirjoituskulut
 • vainajan velat (asuntovelat, luottokorttivelat, verovelka, laskut, sairauskulut)
 • testamentti
 • avioehto
 • perinnönjako- ja osituskirja, jos nämä toimitettu ennen perunkirjoituskokousta

Miten perunkirjoitus kannattaa hoitaa?

Jotkin verkkosivut tarjoavat maksua vastaan ohjeita perunkirjoitusta varten.

Mallit ja ohjeet, joita nämä palvelut tarjoavat, eivät kuitenkaan välttämättä ole lakimiesten tai oikeustieteen ammatilaisten suunnittelemia tai ylläpitämiä.

Aatoksen perunkirjoitus palvelu on suunniteltu sekä juridisesti, että verottajan kannalta päteväksi. Aatos-perunkirjoitus ottaa huomioon kaikki yläpuolella listatut asiat. Palvelun käyttäjä saa tämän lisäsi apua lakimieheltä chatin tai sähköpostin välityksellä.

Aatos on myös mukana verottajan ja muiden viranomaistahojen “kuoleman ekosysteemi” -hankkeessa, jonka tarkoitus on helpottaa kansalaisten työtä läheisen kuolemantapauksen sattuessa.