Vad är en uni­ver­sa­lar­vinge?

friends.jpeg
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 4 minuter
Läs enkelt vad universalarvinge, universell testamentstagare och legatarie och vad det har för betydelse för dig.

Universalarvinge betyder en arvinge som ärver allt efter en person. Ändå man kan förändra den här saken med ett testamente.

Exemplar om universalarvinge

Om du är den avlidnes enda arvinge och därmed ärver hela kvarlåtenskapen, är du en så kallad universalarvinge. Vanligtvis ärver du hela egendomen, med undantag av eventuella saker som testamenterats till någon annan.

Exempel 1: En universalarvinge

Lisa är Gunnars enda barn. När Gunnar gått bort och inte lämnat något testamente efter sig, ärver Lisa all hans egendom. Lisa är då en universalarvinge.

Exempel 2: Universalarvinge och legatarie

Jonas är enda barnet till Hedda. När Hedda gått bort ärver Jonas all hennes egendom, bortsett från hennes symaskin som hon testamenterat till sin väninna.

Jonas är fortfarande universalarvinge och väninnan är legatarie.

Skillnaden mellan arvinge och testamentstagare?

Testamentariska arvingar kan delas upp i universella testamentstagare och legatarier.

Med arvinge avses oftast en person som ärver enligt arvsordningen i lagen.

Medan man med en testamentstagare avser en person som har rätt att ärva på grund av testamente. Dessa kan även kallas för testamentariska arvingar.

Vad är en universell testamentstagare?

Då du testamenterats antingen hela kvarlåtenskapen eller en viss andel av den, är du en så kallad universell testamentstagare.

Samtidigt blir du en delägare i dödsboet genom testamentet. Vilket innebär att du bland annat ansvarar för dödsboet tillsammans med eventuella andra arvtagare.

Exempel: Universell testamentstagare

Samborna Albert och Belinda har inga barn. För att trygga den efterlevandes ställning upprättar de tillsammans ett inbördes testamente.

När Albert gått bort ärver Belinda hela kvarlåtenskapen som Albert lämnat efter sig. Sambon Belinda är då en så kallad universell testamentstagare.

Vad är en legatarie?

Ifall du testamenterats ett visst penningbelopp eller en specifik sak är du en legatarie och den specifika egendomen du ärver kallas för legat.

Ett legat kan vara t.ex. en fastighet eller en bil. Observera att legatarien inte blir delägare i dödsboet.

Exempel: God vän testamentar en segelbåten för dig

Din gode vän går bort och lämnar efter sig ett testamente, enligt vilken du ärver hans segelbåt.

Då är du en legatarie och segelbåten är ett legat.

Testamente online hos Aatos

Gör ett eget eller inbördes testamente fullständigt online till ett fast pris. Du behöver inte träffa en jurist utan tjänsten kartlägger din situation och önskemål och upprättar ett testamente anpassat för just dig.

Ni kan direkt ladda ner det köpta dokumentet eller så kan vi posta det till er. Om ni har frågor hjälper vi er gratis!

Genom att svara på enkla frågor kartlägger tjänsten er situation och baserat på det upprättas ett skräddarsytt dokument. Ni kan vara säkra på att dokumentet ni får är juridiskt korrekt enligt svensk lag.

Du betalar först i sista steget och kan därför gratis prova på tjänsten före du köper dokumentet. Om du inte slutför det idag kan du när som helst fortsätta där du blev och behöver inte svara på samma frågor på nytt.

Aatos är det lättaste sättet att göra ett testamente