Frem­tids­fuld­magt

To personer går
Frem­tids­fuld­mag­ten og be­slut­nin­gen om ple­je­hjemHar en fremtidsfuldmagt betydning for valg af plejehjem?
Mand bliver skuffet
Hvor­når af­vi­ses en frem­tids­fuld­magt?Få et overblik over reglerne for ikrafttræden af fremtidsfuldmagt.
To personer udenfor.
Frem­tids­fuld­magt - bør jeg have flere frem­tids­fuld­mæg­tige?Du bestemmer selv, om du vil indsætte én eller flere fremtidsfuldmægtige.
Fremtidsfuldmagtsblanket
Frem­tids­fuld­magt – Gratis Ska­be­lonHar du brug for en skabelon til at lave din egen fremtidsfuldmagt?
En person bruger en computer.
Hvad skal der stå i en frem­tids­fuld­magt?Der er bestemte krav til, hvad en fremtidsfuldmagt bør indeholde.
Fremtidsfuldmagt vejledning
Vej­led­ning til at gøre din frem­tids­fuld­magt gyldigFremtidsfuldmagten skal registreres og underskrives ved en notar.
Par går
Skal vi som æg­te­fæl­ler lave en frem­tids­fuld­magt?En fremtidsfuldmagt er vigtig - også hvis man er gift.
Illustration af demens
Demens kan van­ske­lig­gø­re op­ret­tel­sen af en frem­tids­fuld­magtDemens og fremtidsfuldmagter
ross-sneddon-x1wl3w0ZRhY-unsplash.jpg
Hvor­når sættes en frem­tids­fuld­magt i kraft?En fremtidsfuldmagten sættes først i kraft ved anmodning herom.
Den gamle mand går
Til­ba­ge­kal­delse af en frem­tids­fuld­magt - 3 si­tu­a­tio­nerDet er muligt at tilbagekalde din fremtidsfuldmagt.
En mand kigger ud mod horisonten.
Frem­tids­fuld­magt uden MitIDEn guide til at underskrive din fremtidsfuldmagt uden MitID.
Ældre mennesker gå hånd i hånd
Sta­ti­stik om dan­skere og frem­tids­fuld­mag­terKun en tredjedel af danskere over 35 ved hvad en fremtidsfuldmagt er.
Par kram
Hvad er et frem­tid­ste­sta­mente?Fremtidsfuldmagt er også kendt som fremtidstestamente.
Fremtidsfuldmagt iPad
Online juri­diske tje­ne­ster er lige så gode som fy­siske tje­ne­sterMange får ofte sin fremtidsfuldmagt lavet hos en advokat.
Aktivering af fremtidsfuldmagt
Ak­ti­ve­ring af frem­tids­fuld­magtHvornår aktiveres en fremtidsfuldmagt?
Bibliotek
Loven om frem­tids­fuld­mag­terHvad siger loven om fremtidsfuldmagter?
3 situationer fremtidsfuldmagt
3 si­tu­a­tio­ner, hvor du ville ønske, at du havde haft en frem­tids­fuld­magtHvornår vil en fremtidsfuldmagt gøre en stor forskel?
Fremtidsfuldmagt pris eksempel hos advokat
Frem­tids­fuld­magt priser i 2023Hvad koster det at lave en fremtidsfuldmagt i 2023?
scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash.jpg
Gen­si­dig frem­tids­fuld­magtHvad er en gensidig fremtidsfuldmagt?
Landskab i Danmark
Hvad er for­skel­len på en fuld­magt og en frem­tids­fuld­magt?En fuldmagt kan være både mundtlig og skriftlig.
Fremtidsfuldmagt eller værgemål
Frem­tids­fuld­magt eller vær­ge­mål?Denne artikel vil omhandle fremtidsfuldmagt og værgemål.
Folk går på gaden
Frem­tids­fuld­magt skal ved­stås for en notarFremtidsfuldmagt skal registreres inde på Tinglysning.
En tekande og to krus
Hvad sker der uden en frem­tids­fuld­magt?Hvad dine muligheder er, hvis du ikke har en fremtidsfuldmagt.
Mennesker krydser vejen ved et fodgængerovergang.
Til­ba­ge­kal­delse og æn­dring af din frem­tids­fuld­magtInstruktioner til at ændre eller tilbagekalde din fremtidsfuldmagt
Venner
Hvad er en frem­tids­fuld­magt?En fremtidsfuldmagt er et vigtig juridisk dokument.
Alle juridiske forhold fra start til slut online.