Te­sta­mente

pige som tæller penge
Te­sta­mente og ar­ve­forskudSkal du oprette et arveforskud sammen med testamente?
Arv efter foraeldre
Arv efter for­æl­dre Når en eller begge forældre dør, vil du som barn ofte arve dem.
Et par, der danser på parkvejen
Ar­ve­af­gift for sam­le­vendeOm man er samlevende kan få betydning for økonomien på forskellige måder.
Landskab
Til­ba­ge­kal­delse og æn­dring af te­sta­menteEt testamente kan i visse tilfælde tilbagekaldelse og ændres.
Par har gjort gensidigt testamente
Gen­si­digt te­sta­menteTypisk oprettes et gensidigt testamente mellem ægtefæller eller samlevende.
familie
Tvangs­arv til sær­børn Hvordan fordeles arven mellem børnen?
Bornetestamenter
Alt du bør vide om bør­ne­te­sta­men­terEt børnetestamente kan være vigtig at overveje.
Lys tændt i et rum
Ind­si­gelse mod et te­sta­menteHvordan gør man indsigelse mod et testamente?
Regler for et testamente
Regler for te­sta­men­terKender du reglerne for at lave et gyldigt testamente?
Bærbar på bordet
Te­sta­mente uden en ad­vo­kat Et testamente kan oprettes uden en advokat.
Computer med statistikker
Nor­disk studie: En fjer­de­del af dan­skere over 35 år har al­le­rede et te­sta­menteTestamente er det mest almindelige juridiske dokument at oprette i Danmark.
Skrive dit eget testamente
Ek­sem­pel på et te­sta­men­te: få en gratis ska­be­lonHar du brug for en gratis skabelon til at lave dit eget testamente?
Testamente online
Te­sta­mente pris i 2023Hvad koster et testamente i år 2023?
Arving
Hvem er egent­lig min arving – og kan jeg ændre på det?Hvem der er din arving?
Pårørende
Hvem arver mig? Med et testamente kan du selv bestemme, hvem som arver dig.
Kvinde blæser
Te­sta­tors mu­lig­hedDet er altså testatoren, der bestemmer, hvad der skal ske med arven.
Et hus kan være arv
Alt du bør vide om arvHvem der arver en og hvor meget de arver er bestemt i Arveloven.
Underskrift med en gammeldags pen
Hvor­dan re­gi­stre­res et no­tar­te­sta­mente?Et notartestamente skal underskrives foran en notar.
Fire mennesker går udenfor. Bjerget kan ses i baggrunden.
Livs­ar­vin­gerHvem er dine livsarvinger?
En person med mappe
Flere te­sta­men­terHar du oprettet mere end ét testamente?
Sort/hvide billeder i en kasse
Arv og særejeLæs mere om hvordan du gør din formue til dine arvingers særeje
books+pen.jpg
Hvad er et te­sta­mente?Artiklen omhandler testamenter og legale arvinger.
Kvinde sidder på gulvet
Hvem arver barn­løse?Hvem arver mig, når jeg ikke har børn?
Familie
De for­skel­lige typer af te­sta­men­terVidste du godt, at der er forskellige typer af testamenter?
Mor og barn
Uskif­tet bo og sær­børnMen hvordan forholder det sig nu lige med arv og særbørn?
Tvangsarv
Hvad er tvangs­arv? Visse arvinger har en særlig ret til arv.
Cykel
Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­terAlt du har brug for at vide om Centralregisteret for Testamenter.
Par går
Værd at vide om ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente Ugifte samlevere kan oprette et udvidet samlevertestamente.
Samlevertestamente
Ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­menteVidste du, at man ikke arver som kæreste?
Folk, der renoverer et hus
Le­ga­terHvad er et legat helt præcist?
En person skriver
Kopier af te­sta­men­terKun notartestamenter har en gyldig kopi til det originale testamente.
Mor og to børn.
Uskif­tet bo og te­sta­men­terHvad er uskiftet bo?
Huse i Danmark
Te­sta­mente og bo­af­giftNår en person dør, skal arven fordeles mellem de efterladte.
En person, der underskriver et papir.
Værd at vide om vid­ne­te­sta­menteHvad er et vidnetestamente?
Alle juridiske forhold fra start til slut online.