Boupp­teck­ning

Sälja fastighet i dödsbo.jpg
Sälja fas­tig­het i dödsboFör­sälj­ning av fas­tig­het i dödsbo och skatt vid för­sälj­ning­en.
dödsboutredning.jpg
Döds­bout­red­ningDe van­li­gas­te be­grep­pen i boupp­teck­ning för­kla­ra­de.
Blommor på graven
Kost­nad för att göra en boupp­teck­ning (2024)Vad kostar de olika al­ter­na­ti­ven?
En bukett blommor i solljus
Boupp­teck­ning med be­grav­nings­by­rå eller på egen handEn jäm­fö­rel­se av att göra boupp­teck­ning med be­grav­nings­by­rå och online.
Stenar spalade högt
Vär­de­ring av dödsboEtt döds­bos till­gång­ar, skul­der och vär­de­ring­en av detta.
Cappuccino med ett hjärta i mjölken
Hur lång tid en boupp­teck­ning tar?Du kan på­ver­ka tiden det tar att göra en boupp­teck­ning.
ingivare bouppteckning.jpg
In­gi­va­re vid boupp­teck­ningVad in­ne­bär det att vara in­gi­va­re och vem är lämp­li­gast för upp­gif­ten.
Människor på borden
Så går en boupp­teck­nings­för­rätt­ning tillEnkelt för­kla­rat vad boupp­teck­nings­för­rätt­ning är och hur det går till.
aron-visuals-BXOXnQ26B7o-unsplash.jpg
Hur lång tid det tar att göra en boupp­teck­ning?Det tar åt­minsto­ne 3 må­na­der att göra boupp­teck­ning och arv­skifte.
bouppteckningsintyg g.jpg
Boupp­teck­nings­in­tygVad är boupp­teck­nings­in­tyg och hur får du det?
Brand
För­rätt­nings­man vid boupp­teck­ningSka du utse eller kanske vara för­rätt­nings­man för en boupp­teck­ning?
Mamma som omfamnar sin yngre son
Liv­för­säk­ring vid boupp­teck­ningHur pengar från liv­för­säk­ring på­ver­kar boupp­teck­ning och arv.
Ett tomt hem
Får man tömma ett dödsbo innan boupp­teck­ningVad man bör veta om att tömma ett dödsbo innan boupp­teck­ning.
Vinden tar bort fröna
Att be­stäl­la en kopia av en boupp­teck­ningBe­hö­ver du be­stäl­la en kopia av en boupp­teck­ning?
En båt.
Vad är dödsbo?Ett dödsbo bildas samma dag som en person går bort.
avsluta dödsbo.jpg
Av­slu­ta ett dödsboDet som krävs för att av­slu­ta dödsbo.
bouppteckning skulder efter dödsdagen.jpg
Boupp­teck­ning: skul­der efter döds­da­genHur han­te­ra räk­ning­ar som finns kvar eller kommer in efter döds­da­gen.
Ett pussel som läggs
Över­klaga boupp­teck­ningAllt du be­hö­ver veta kring hur en över­kla­gan av boupp­teck­ning kan göras.
Skiftesman hjälper till med dödsbo
Skif­tes­man för dödsboEn skif­tes­man hjäl­per till om ni inte kan enas om hur ni ska för­de­la arvet.
Rosa orkidé
Arvs­ska­tt i Sve­ri­ge - en över­siktVad som gäller och ett un­dan­tag kring arvs­ska­tt.
En lång väg
Vägen till arvetNär någon av­li­der, över­går deras till­gång­ar och skul­der till ett dödsbo.
Ett ihopknycklat papper på ett skrivbord
Arvs­av­stå­en­de efter boupp­teck­ningOm man vill avstå sin rätt till arv be­hö­ver man följa ett par enkla steg.
Vitt hus med lummig trädgård
Skul­der i ett dödsboVem som är an­sva­rig och hur man han­te­rar skul­der i dödsbo.
Familjen sörjer
Göra boupp­teck­ning själv Du kan göra boupp­teck­ning själv från grun­den eller an­vän­da en webb­tjänst.
En hand lämnar över nyckel till en annan person.
Sälja dödsbo innan boupp­teck­ningFår man sälja döds­bo­ets till­gång­ar innan boupp­teck­ning­en är klar?
Kvinna hjälper en man
För­säk­ring med för­månsta­gar­för­ord­nan­deVem ärver en för­säk­ring med för­månsta­ga­re?
Båten i Helsinki
Guide för boupp­teck­ning (2024)Boupp­teck­ning­en kan an­vän­das som bevis på rätten att fö­re­trä­da döds­bo­et.
Röd stuga på landet
En­skild egen­dom vid boupp­teck­ningNär en­skild egen­dom ska vara med i boupp­teck­ning och när den räknas bort.
Makara kram på garden
Check­lis­ta för döds­bo­de­lä­ga­reEn av de vik­ti­gas­te upp­gif­ter­na är att upp­rät­ta en boupp­teck­ning.
Blommor på fältet.
Gratis full­makt för dödsbo – fyll i och ladda nerFå råd och se mall och ex­em­pel på full­makt för dödsbo.
Guldfärgad penna
De­kla­re­ra dödsboAll in­for­ma­tion om att de­kla­re­ra dödsbo.
Block med papper och en bukett med vita blommor
Skriva kal­lel­se till boupp­teck­ningMall och ex­em­pel på vad du kan skriva i en kal­lel­se till boupp­teck­ning.
Stockholm
Boupp­teck­ning och Skat­te­ver­ketBoupp­teck­ning ska skic­kas till Skat­te­ver­ket för re­gi­stre­ring.
Värderingstabell för lösöre i bouppteckningen.jpg
Vär­de­rings­ta­bell för lösöre i boupp­teck­ning­enHur lösöre kan vär­de­ras i boupp­teck­ning­en.
En person som sitter vid dator och med ett block framför sig
Tilläggs­boupp­teck­ningNär nya till­gång­ar eller fel upp­täcks, krävs en tilläggs­boupp­teck­ning.
Bouppgivare håller i bouppteckningsmöte
Att vara bo­upp­gi­va­reBo­upp­gi­va­rens roll och upp­gif­ter vid boupp­teck­ning.
En ensam ros
Boupp­teck­ning som ensam ar­vingeOfta en enkla­re boupp­teck­ning som ensam ar­vinge.
Soffa i vardagsrum med kuddar
Lösöre i boupp­teck­ningVad som räknas om lösöre och annan egen­dom vid boupp­teck­ning.
Flyttlåda
Döds­bo­an­mä­lanVad som gäller för döds­bo­an­mä­lan och vik­ti­gt att tänka på när du gör en. 
Laptop med händer på tangentbord
Nor­disk studie: En­kel­het vik­ti­gt för svens­kar när dom gör boupp­teck­ningSta­tistik, siff­ror och kost­nad för att göra boupp­teck­ning i Sve­ri­ge.
Smidigare juridik, online och enkelt!